• Approximating Global Illumination with Real-Time Ambient Occlusion 

   Fedai Larsen, Daniel (Master thesis, 2019)
   Å tilnærme global illuminasjon har lenge vært et problem sanntids applikasjoner som spill har prøvd å løse effectivt. I mange år har de beste og mest effektive teknikkene vært omgivende okklusjon algortimer basert i ...
  • Comparative Analysis of Object Recognition Techniques Using 3D Shape Descriptors 

   Gunnarsli, Haakon; Brooks, Jonathan (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi testet hvilken grad shape descriptors ferdigheter knyttet til å kjenne igjen objekter påvirkes ved simulering av virkelige scenarier. Vi presenterer en benchmark som består av tre prosesser - ...
  • Deep Learning on 3D Feature Descriptors 

   Puente, Philip Øygarden (Master thesis, 2020)
   I de siste årene har 3D-figur data blitt lettere å få tak i, delvis grunnet kommersielle sensorer og utbredt bruk av 3D-printere. Det er derfor ønskelig å ta i bruk dyp-læringsmetoder, som har vist seg å være anvendbare ...
  • Deep Procedural Generation of 3D Objects Using Real-World Data 

   Rønning, Mathias (Master thesis, 2023)
   Algoritmer for 3D-objektgjenkjenning brukes i diverse felter som virtuell virkelighet, selvkjørende biler og robotikk for å innhente nyttig informasjon i tredimensjonelle systemer som posisjoner, positurer og klasser til ...
  • Improving Matching of QUICCI Shape Descriptors for Partial Object Retrieval 

   Schøien, Eirik; Øvereng, Øystein (Master thesis, 2023)
   Gjenkjenning av delvise 3D-objekter har flere ulike bruksområder i den virkelige verden. Roboter designet for å operere selvstendig må raskt kunne bestemme hvilke objekter de er omgitt av. Den største utfordringen innen ...
  • Improving Matching of QUICCI Shape Descriptors for Partial Object Retrieval 

   Schøien, Eirik; Øvereng, Øystein (Master thesis, 2023)
   Gjenkjenning av delvise 3D-objekter har flere ulike bruksområder i den virkelige verden. Roboter designet for å operere selvstendig må raskt kunne bestemme hvilke objekter de er omgitt av. Den største utfordringen innen ...
  • An indexing scheme and descriptor for 3D object retrieval based on local shape querying 

   van Blokland, Bart Iver; Theoharis, Theoharis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A binary descriptor indexing scheme based on Hamming distance called the Hamming tree for local shape queries is presented. A new binary clutter resistant descriptor named Quick Intersection Count Change Image (QUICCI) is ...
  • Partial 3D object retrieval using local binary QUICCI descriptors and dissimilarity tree indexing 

   van Blokland, Bart Iver; Theoharis, Theoharis (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A complete pipeline is presented for accurate and efficient partial 3D object retrieval based on Quick Intersection Count Change Image (QUICCI) binary local descriptors and a novel indexing tree. It is shown how a modification ...
  • Radial intersection count image: A clutter resistant 3D shape descriptor 

   van Blokland, Bart Iver; Theoharis, Theoharis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A novel shape descriptor for cluttered scenes is presented, the Radial Intersection Count Image (RICI), and is shown to significantly outperform the classic Spin Image (SI) and 3D Shape Context (3DSC) in both uncluttered ...
  • Shape Descriptor Evaluation using Synthetic Data 

   Gjersøe, Lukas Hellwig (Master thesis, 2023)
   Shape Descriptors er betydningsfulle, siden de tilbyr en løsning til et vanskelig problem i det å sammenligne geometriske former. Dette problemet er gjengående i flere inntredende applikasjoner som 3D shape recognition og ...
  • Speeding up mesh descriptors byimplementing them on the GPU 

   Brenna, Hans (Master thesis, 2019)
   3D egenskapsbeskrivelser er en måte å skape punkt-til-punkt korrespondanse mellom forskjellige overflater. De brukes derfor i en rekke applikasjoner innenfor visuell datababehandling. Ytelsen til disse applikasjonene er ...