• Ledelse av læreres læring og samarbeid 

      Vestgøte, Ingrid Hertzberg (Master thesis, 2019)
      I overordnet del for nye læreplaner, gis skoleledere en viktig rolle for å legge til rette for og å lede skoleutvikling. Skoleutvikling handler om læreres læring gjennom kontinuerlig utvikling av et informert profesjonelt ...