• Wavefront aberration correction in medical ultrasound imaging 

      Varslot, Trond (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:165, Doctoral thesis, 2004)
      Medisinsk ultralydavbildning er et relativt rimelig verktøy som er i utstrakte bruk på dagens sykehus og tildels også legekontor. En underliggende antakelse ved dagens avbildningsteknikker er at vevet som skal avbildes i ...