• Kjønnsforskjeller i skolen 

   Ulheim, Lene Marie (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg ungdomsskoleelevers opplevelse av kjønnsforskjeller i skolen, og problemstillingen lyder som så dann; «Opplever ungdomsskoleelever kjønnsforskjeller i skolen? I så fall, hva slags ...
  • Personlig økonomi i skolen 

   Skorgenes, Karina Birkeland; Ulheim, Lene Marie (Master thesis, 2023)
   I en SIFO-rapport fremkommer det at skolen er den kunnskapskilden som scorer dårligst, når det kommer til opplæring i personlig økonomi (Bakkeli, 2020, s. 61). Dette til tross for et stadig økende fokus i samfunnet, noe ...
  • Personlig økonomi i skolen 

   Skorgenes, Karina Birkeland; Ulheim, Lene Marie (Master thesis, 2023)
   I en SIFO-rapport fremkommer det at skolen er den kunnskapskilden som scorer dårligst, når det kommer til opplæring i personlig økonomi (Bakkeli, 2020, s. 61). Dette til tross for et stadig økende fokus i samfunnet, noe ...