• A Numerical and Theoretical Study of a Multi-torus Solar Island Concept 

      Tolaas, Svanhild Toppe (Master thesis, 2020)
      Teoretiske og numeriske studier er gjennomført for en flytende konstruksjon bestående av sirkulære flytere koblet sammen med elastiske bånd, en såkalt multiflyter. Stukturen er designet for å være et flytende fundament for ...