• Musikkopplevelsen og Kunnskapsløftet 

      Svanholm, Arnstein Dahle (Master thesis, 2014)
      Læreplanen for musikk i Kunnskapsløftet har som formål å utvikle elevenes grunnlag for musikkopplevelse. I denne oppgaven undersøkes det hvorvidt kompetansemålene kan gi en indikasjon på elevenes evne til å oppleve musikk. ...