• Bruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter 

   Vestermo, Aleksander; Murvold, Vegar (Master thesis, 2016)
   BIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. ...
  • Communication in Building Design Management - A Comparative Study of Norway and Germany 

   Aasrum, Josefine (Master thesis, 2016)
   In contemporary construction, first-rate communication is arguably the one aspect that pervades all others. Without it, architecture, engineering and construction (AEC) teams cannot succeed in realising their objectives. ...
  • Digital kommunikasjon og samhandling i prosjektteam: Et situasjonsbilde av Veidekke i lys av Covid-19 

   Aasen, Audun Flaget (Master thesis, 2021)
   Sammenlignes produktiviteten mellom bygge- og anleggsvirksomheten opp mot hele verdikjeden innen bygg- og anlegg, vises det at produktiviteten er redusert med 10 prosent fra år 2000 til år 2016. Det hevdes at dette ...
  • The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Hvordan nettbrett kan forbedre kommunikasjon i byggeprosjekter 

   Harstad, Erle Bjoland (Master thesis, 2015)
   Kommunikasjon er prosjektarbeidets smøresystem. Det krever tid og ressurser for at et slikt smøresystem skal fungere, da byggeprosjekter er dynamiske og har mange og kompliserte kommunikasjonsveier. Byggeindustrien er ...
  • Information flow between design and construction in building projects 

   Svalestuen, Fredrik (Doctoral theses at NTNU;2018:345, Doctoral thesis, 2018)
   In general, a construction project consists of three processes: the process of programming what needs the client has, the process of designing those needs into a series of solutions and finally the process of constructing ...
  • Kommunikasjon i produksjon 

   Amundal, Vidar (Master thesis, 2015)
   Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på kommunikasjon i byggeprosjekts produksjonsfase. Basert på dette har fire forskningsspørsmål blitt formulert: 1. Hvorfor kan kommunikasjon være utfordrende i dagens ...
  • Kontraktstyper og avtaleformer for prosjektering 

   Kristensen, Kine (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven undersøker i hvilken grad ulike avtaleformer og kontraktstyper for prosjektering hensyntar den iterative- og sekvensielle prosjekteringsprosessen. Videre ser den på hvem som er best med tanke på prosess ...
  • Planning the building design process according to Level of Development 

   Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Lædre, Ola; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Question: Q1: What characterizes planning of the building design process in different industries today? Q2: How do the challenges of planning in the building design process stand out from other industries? Q3: How can ...
  • Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects 

   Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar (Chapter, 2017)
  • Taktplanlegging i Porsche Consulting, The Boldt Company og Veidekke 

   Gardarsson, Matthias Helgi (Master thesis, 2019)
   Veidekke har de siste årene benyttet taktplanlegging i flere av sine prosjekter. Taktplanlegging er en ny metode i norsk byggebransje og Veidekke er en av få entreprenører som har brukt taktplanlegging i sine prosjekter. ...
  • Taktplanlegging: En god metode for å gjennomføre produksjon i byggeprosjekter? 

   Smiseth, Simen (Master thesis, 2013)
   BakgrunnByggebransjen har et sterkt fokus på og ønske om økt produktivitet. Sammenliknet med andre produksjonsnæringer har produktiviteten i byggenæringen falt de siste tiårene. De siste årene har det vært økt fokus på å ...
  • Towards a framework for understanding and describing the product value delivered from construction projects 

   Drevland, Frode; Svalestuen, Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   For the physical construction of buildings delivering maximum value basically boils down to delivering what has been designed with no waste. An imperfect understanding of what actually constitutes value for the customer ...
  • Trimmet Bygging i Peab Norge AS 

   Svalestuen, Fredrik (Master thesis, 2009)
  • Using building information model (BIM) devices to improve information flow and collaboration on construction sites 

   Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Lædre, Ola; Drevland, Frode; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The AEC (Architectural Engineering and Construction) industry has been successfully using BIMs (Building Information Models) as a tool for improving the design process for some time now. Lately we have seen an increase in ...