• Endringsprosesser ved oppkjøp 

   Suthakaran, Briann; Skrunes, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   Regnskapsbransjen har opplevd stor utvikling for å erstatte manuelle og repetitive prosesser. Dette har ført til økt etterspørsel av ny kompetanse blant de ansatte, og en økning i oppkjøp og sammenslåinger av regnskapskontorer. ...
  • Endringsprosesser ved oppkjøp 

   Suthakaran, Briann; Skrunes, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   Regnskapsbransjen har opplevd stor utvikling for å erstatte manuelle og repetitive prosesser. Dette har ført til økt etterspørsel av ny kompetanse blant de ansatte, og en økning i oppkjøp og sammenslåinger av regnskapskontorer. ...
  • Overgangen til en digital arbeidsplattform i større organisasjon: En case-studie av NAVs endringsprosjekt 

   Huuse, Halvard Heide; Indrevær, Olav; Suthakaran, Briann (Bachelor thesis, 2020)
   Digitalisering og endringsledelse har den siste tiden spilt en stor rolle for mange organisasjoner, spesielt nå som arbeidshverdagen støttes av digitale arbeidsplattformer. Organisasjoner har brukt store summer for å ...