• Kvikksølv forurensing i naturlig vann, med hovedvekt på elvesystemer. 

      Sundsøy, Adrian Waage (Bachelor thesis, 2021)
      Kvikksølv er det mest flyktige av de forurensende tungmetallene, og kommer, hovedsaklig, fra industri, vulkaner og avfallskilder. Det blir enten transportert direkte til elver, eller indirekte via atmosfæren som luftpartikler. ...