• Kvikksølv forurensing i naturlig vann, med hovedvekt på elvesystemer. 

   Sundsøy, Adrian Waage (Bachelor thesis, 2021)
   Kvikksølv er det mest flyktige av de forurensende tungmetallene, og kommer, hovedsaklig, fra industri, vulkaner og avfallskilder. Det blir enten transportert direkte til elver, eller indirekte via atmosfæren som luftpartikler. ...
  • Occurrence of benzothiazole and benzotriazole in tunnel wash water 

   Sundsøy, Adrian Waage (Master thesis, 2023)
   De fleste av de 1200 tunnelene i Norge brukes daglig. All trafikk slipper ut forurensninger, enten direkte som biprodukter av drivstoff, eller indirekte som slitasje fra dekk. De fleste av disse forurensningene forblir ...