• Effekten av implementering av et nytt lønnsystem på brukerakseptansen 

   Stranger, Andreas (Master thesis, 2023)
   I dette case studiet ser jeg på en organisasjons implementeringsprosjekt av et nyere datasystem som selges av organisasjonen, men også brukes av ansatte til lønnsoppgaver. Avdelingen som driver disse oppgavene heter business ...
  • Hvordan skape tillit til AI-systemer og motivere til korrekt bruk 

   Stranger, Andreas; Sørensen, Brage Vejlgaard (Bachelor thesis, 2020)
   Flere bedrifter har enten begynt eller vurderer å ta i bruk AI-systemer i organisasjonen deres. AI er en relativt ny teknologi, som er i konstant utvikling. Medier har rapportert ofte om AI, med både positive fremskritt i ...