• En kontekstualisering og kritisk lesning av Hamlin & Wynn (2011) 

      Stensland, Frida. (Bachelor thesis, 2022)
      Hamlin & Wynn (2011) har presentert spedbarn i alderen 3, 5, og 9 måneder for et «moralsk dukketeater» som utspiller både antisosiale- og prososiale interaksjoner. Med utgangspunkt i resultatene fra et valg-paradigme dras ...