• 1-til-1: Et case-studie av fenomenet kundeklubb 

      Soleglad, Cathrine (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgaven har jeg gjennomført en kvalitativ studie av fenomenet kundeklubb. Studien tar for seg kundeklubber på kjøpesentre, og ser nærmere på hvordan kundeklubber fungerer som kommunikasjonskanal. Gjennom ...