• Enhanced Triangulated Categories 

   Skiftestad, Tord (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven studerer vi triangulerte kategorier som oppstår som kohomologien til visse differensialgraderte kategorier, og de som oppstår som den stabile kategorien til Frobeniuskategorier. Klassene av triangulerte ...
  • Projective spaces An extrension of affine spaces 

   Skiftestad, Tord (Bachelor thesis, 2020)
   Affine rom er geometriske strukturer hvor vi kan snakke om at to linjer er parallelle. Parallelle linjer er definert til å ikke skjære hverandre i noen punkter. Men inspirert av visuelt perspektiv i den virkelige verden, ...