• Bevegelse og uttrykk: Gestiske strukturer i tidligmodernistisk dans 

      Schjønsby, Turid Nøkleberg (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:193, Doctoral thesis, 2012)
      Avhandlingen tar utgangspunkt i ideer og praksis hos danseskaperne Isadora Duncan og Ruth St. Denis samt i Rudolf Steiners danseuttrykk som kalles eurytmi. Mens tidligere akademisk forskning på dette feltet fortrinnsvis ...