• Veien fra avstemming til åpen dialog 

      Ringseth, Trude Irene (Master thesis, 2020)
      Sammendrag Denne studien har tatt sikte på å få innblikk i hva ledere selv opplever de bidrar med og påvirker i utviklingsprosesser. Problemstillingen var: Hvordan opplever ledere at de bidrar til og skaper gode utdannings- ...