• Tiltak for å redusere riss i betonggolv på grunn 

      Refsnes, Ferdinand Flåten (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunnen for oppgåva er at kvaliteten på betonggolv er eit hyppig diskusjonstema som følgje av at spesifiserte krav og forventningar ikkje vert tilfredsstilt. Dette resultera i kostbare utbetringar som kunne vert unngått ...