• Supporting Peer-Learning with Augmented Reality in Neuroscience and Medical Education 

   Ravna, Ole Viktor; Garcia, Jose; Themeli, Chrysoula; Prasolova-Førland, Ekaterina (Chapter, 2022)
   XR (VR and AR) is being integrated into higher education to facilitate the teaching of complex concepts and presenting learning material difficult to explain using other means. An interesting pedagogical approach is to ...
  • Towards Teaching Neuroanatomy in Collaborative Augmented Reality 

   Ravna, Ole Viktor (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgave har som mål å utrede om utvided-virkelighetsteknologi (AR) kan brukes som læringsværktøy innen nevroanatomi for medisinstudenter. Applikasjonen, Nevrolens er utviklet med funsksjonalitet som etterlikner ...