• HVA DRIVER FORBRUKERNES ETTERSPØRSEL ETTER TESLA? 

      Rafiq Ali, Nimatollah; Hatledal, Adrian Hole (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven var å undersøke og kartlegge hvilke faktorer som driver forbrukernes etterspørsel etter Tesla i det norske elbilmarkedet. Noe som vekker refleksjoner og spørsmål om hvilke holdninger og assosiasjoner ...