• Tjenestedesign for utvikling av Hverdagshjelpen 

      Blix, Benedicte; Rønning, Frøydis Sollie (Master thesis, 2016)
      BAKGRUNN: Det er utfordrende for både den syke og pårørende når kreftsykdom rammer. Pasienter tilbringer stadig mer tid i hjemmet, og det er et behov for praktisk hjelp utover det som blir tilbudt av det offentlige. I ...