• Engineering Cybernetics Education Through Cybernetic Principles : A Case Study of the Engineering Cybernetics Education at NTNU 

   Brajkovic, Anne Agata (Master thesis, 2021)
   Kybernetiske prinsipper skjærer over tradisjonelle faglige grenser og spiller en viktig rolle i dagens høyteknologiske samfunn. Dyktige kybernetikkingeniører er verdifulle for Norge, men utdannelsen innen teknisk kybernetikk ...
  • Frequency-dependent deficits in head steadiness in patients with nonspecific neck pain 

   Stensdotter, Ann-Katrin; Meisingset, Ingebrigt; Pedersen, Morten Dinhoff; Vasseljen, Ottar; Stavdahl, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Motor control impairments are reported in patients with nonspecific neck pain but the particular deficits in underlying regulatory systems are not known. Head steadiness is controlled both by voluntary and reflex systems ...
  • Integrated Mechanical and Hydrodynamic Modeling of Offshore Floating Wind Turbines 

   Pedersen, Morten Dinhoff (Master thesis, 2009)
   This thesis presents the development of a nonlinear mechanical and hydrodynamical model for floating offshore wind turbines. The model employs results from robotics to model the equations of motion. A simple rigid-body ...
  • Low-Order Modelling of Turbines and Propellers 

   Moritsgård, Alexander Lilletvedt (Master thesis, 2019)
   Vindturbiner og propellers dynamikk er først og fremst avhengig av den relative strømningen gjennom rotoren. I litteraturen er det vist til flere metoder for å estimere de dynamiske kreftene som er på og rundt rotoren. ...
  • Mechanisms controlling human head stabilization during random rotational perturbations in the horizontal plane revisited 

   Stensdotter, Ann-Katrin; Pedersen, Morten Dinhoff; Meisingset, Ingebrigt; Vasseljen, Ottar; Stavdahl, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This study repeats the experimental protocol for investigation of head stabilization in healthy humans, described by Keshner and Peterson (1995) but with a modification of the analysis. Head movements were considered with ...
  • Model-Based Roasting Control 

   Gulbrandsen, Eystein (Master thesis, 2021)
   Å tilberede biff til perfeksjon er en kunst. Det kan ta mange år med spesialisert trening for å oppnå intuisjon for når biffen er perfekt stekt. Teknikker som å klemme på biff med finger eller visuell inspeksjon blir ofte ...
  • Multiaspect power optimization based on induced flow considerations 

   Matras, Finn (Master thesis, 2020)
   Populariteten av droner har økt voldsomt de siste årene. I motsetning til helikoptre, har droner mange tettsittende rotorer. Disse rotorene påvirker hverandre aerodynamisk, noe som fører til endringer i det induserte tapet. ...
  • Pathfinding through conformal mapping 

   Chrislock, Fredrik Christoffer (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven er konforme avbildninger er brukt for å løse stifinningsproblemer. Ved å konformt transformere 2D planet til en enklere representasjon, blir kostnaden av å gjennomføre stifinning redusert. Hovedfordelen ...
  • Stabilization of Floating Wind Turbines 

   Pedersen, Morten Dinhoff (Doctoral theses at NTNU;2017:132, Doctoral thesis, 2017)
   Wind turbines mounted on floating platforms are, under a specific set of circumstances, prone to a phenomena called control-induced resonance. The phenomena materializes as persistent oscillations in the platform’s surge ...
  • Steady and transient inflow dynamics with actuator disk vortex theory 

   Pedersen, Morten Dinhoff (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The actuator disk is a well‐known and widely used theoretical tool in wind engineering. This work proposes a new theory based on an actuator surface, capable of treating time‐varying vectorial load distributions and yaw/pitch ...