• Advantages and Disadvantages for a Shipowner of Taking a Vessel into a Product Tanker Pool 

   Helland, Magnus; Myklebusthaug, Sol (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven undersøker fordelene og ulempene for en skipsreder ved å ta skip inn i en produkttanker pool. Bakgrunnen for oppgaven er å utforske de mest relevante faktorene som påvirker den mye brukte ...
  • Batterihybridiseringen i Island Offshore 

   Ulstein, Ingebringt Hofset; Andresen, Stine Eikli (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skal vi se nærmere på det grønne skifte i næringen, spesielt hybridiseringen av fartøy. Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan et typisk rederi forholder seg til det grønne skifte, i dagen ...
  • CO2-avgift og kompensasjonsordningen for den norske havgående fiskeflåten 

   Liseth, Peder Midtbø (Bachelor thesis, 2022)
   Hvilke konsekvenser har det medført for den Norske havgående fiskeflåten ved at det ble innført full CO2-avgift for fiskeri 1. januar 2020? Klimagassreduksjon er blitt et svært viktig tema den siste tiden, og vi mennesker ...
  • Digitalisering av innkjøpsprosessen 

   Eikeland, Ingrid Skorpa (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med praksis i bedrift og bachelorgradstudiet shipping management. Temaet for denne oppgaven er digitalisering av innkjøp og er en casestudie av rederiet Odfjell SE. Digitalisering ...
  • Hva skal til for at brønnbåter kan nå nullutslipp? 

   Leine, Marius Sporstøl; Skoglund, Øyvind; Wefring, Sander (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss hva som skal til for at brønnbåtnæringen kan nå nullutslipp. Bakgrunnen til denne problemstillingen er IMO sine mål og ambisjoner om at all skipsfart skal operere uten utslipp av ...
  • Maritime Organizations Facing a New Era Servitization, technology implementation and professional work 

   Pareliussen, Bjarne (Doctoral theses at NTNU;2022:391, Doctoral thesis, 2022)
   Norsk sammendrag Denne avhandlingen undersøker organisatoriske endringer som en konsekvens av introduksjonen av digital teknologi og nye forretningsmodeller. Denne introduksjonen av teknologi kan sees i sammenheng med at ...
  • På tynn is? - En case-studie om redningstjenestens kapasitet i farvannet rundt svalbard. 

   Staven, Jørgen; Johansen, Torjus Levisen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med AECO på bakgrunn av NOU 2022:1. Gjennom utvalgets rapport anbefales det en begrensning på antall personer om bord på cruiseskip i farvannet rundt Svalbard. Utvalget foreslår en ...
  • Påvirkningskraften av autonome skip for fremtidens havner 

   Lukic, Jelena (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om hvordan Asko-sjødroneprosjektet påvirker Moss Havn. Problemstillingen for oppgaven er: «Hvordan kan økt autonomi innen sjøfart påvirke havner i fremtiden?». Nyskapning og behovet for en grønnere ...
  • Redning fra luften - Økt effektivitet, redusert risiko 

   Stormo, Håkon Kristiansen; Ytrøy, Eirik Herland (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven undersøker hvordan droner kan integreres i redningstjenesten på en effektiv måte. Oppgaven har forskningsspørsmålene: Hvordan kan droner integreres i redningstjenesten i et sømløst system? Er dagens regler ...
  • Risikostyring i rederivirksomheter på tvers av segmenter. 

   Jacobsen, Rikke; Blikø, Sondre Melbye (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet i denne bacheloroppgaven er risiko- og sikkerhetsstyring. Risiko og sikkerhet er to komplementære tema som står sentralt i de aller fleste arbeidsplasser. Denne oppgaven ser nærmere på hvordan dette kan optimaliseres ...
  • Situasjonsbevissthet for DP-operatør i krevende maritime operasjoner 

   Trones, Øyvind (Master thesis, 2021)
   Abstract will be available on 2024-09-01
  • The whereabouts of interorganizational learning: a maritime case study 

   Pareliussen, Bjarne; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Æsøy, Vilmar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose This paper aims to present the results from a case study that investigated interorganizational learning in a buyer and seller relationship in the context of the maritime industry. This examination emphasized ...