• An evaluation of the effect of the Common Reporting Standard on cross-border tax evasion 

   Ottøy, Ingeborg (Master thesis, 2023)
   Omfanget og konsekvensene av skatteunndragelse på tvers av landegrensene vekker stor bekymring blant politiske beslutningstakere, og i løpet av de siste to tiårene har det blitt iverksatt betydelige tiltak for å fremme ...
  • Elevprestasjoner og innvandrerstatus 

   Ottøy, Ingeborg (Bachelor thesis, 2020)
   Både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og fra et integreringsperspektiv er spørsmålet om hvordan innvandrerne klarer seg i skolesystemet viktig og aktuelt. Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke om det finnes ...