• Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Rapporten oppsummerer aktiviteten til det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe (Scandlynx) i Norge det siste året. Rapporten er i hovedsak ment som en kort oversikt over gjennomførte aktiviteter til oppdragsgivere ...
  • Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 : Rovvilt og Samfunn (RoSa) 

   Andersen, Reidar; Odden, John; Linnell, John Durrus; Herfindal, Ivar; Panzacchi, Manuela; Høgseth, Øystein; Gangås, Lars; Brøseth, Henrik; Solberg, Erling; Hjeljord, Olav (NINA rapport;29, Research report, 2005)
   Denne rapporten oppsummerer kort mye av aktiviteten på gaupe- og rådyrprosjektet i Sørøst-Norge de siste 10 åra.Rapporten er i hovedsak ment som en oversiktsrapport til våre hovedfinansieringskilder, Norges ...
  • Modellering av tap av tamrein til rovvilt - en risikomodell 

   Herfindal, Ivar; Brøseth, Henrik; Kjørstad, Morten Andre; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, Jens; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Ersson, L. (NINA rapport;819, Research report, 2012)
   I januar 2011 fikk NINA i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å vurdere om tilgjengelige forskningsdata kunne brukes til modellering av risikobasert erstatning for tap av tamrein til rovvilt. Oppdraget ble ...
  • Roe deer face competing risks between predators along a gradient in abundance 

   Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Panzacchi, Manuela; Linnell, John Durrus; Odden, John (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Mortality rates and patterns are fundamental demographic traits for understanding the dynamics of populations of large herbivores in different environments. Despite the ongoing recovery of large carnivores in Europe and ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA rapport;, Research report, 2005)
   This document presents a vision for research needs on Eurasian lynx in Scandinavia. The focus is on applied research to provide managers with the knowledge they need to ensure lynx management is sustainable in the future, ...
  • Selecting habitat to survive: The impact of road density on survival in a large carnivore 

   Basille, Mathieu; Van Moorter, Bram F. A.; Herfindal, Ivar; Martin, Jodie; Linnell, John Durrus; Odden, John; Andersen, Reidar; Gaillard, Jean-Michel (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Habitat selection studies generally assume that animals select habitat and food resources at multiple scales to maximise their fitness. However, animals sometimes prefer habitats of apparently low quality, especially when ...
  • The ecology of a conflict:Eurasian lynx depredationon domestic sheep 

   Odden, John (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:320, Doctoral thesis, 2011)