• Alternative teknologier i distribusjonsnettet 

   Ek, Paal (Bachelor thesis, 2023)
   I mange år er det diskutert metoder og nødvendigheten av å utsette utbyggingen av nytt strømnett ved hjelp av andre teknologier. Metoder som tradisjonelt blir henvendt til er for- sterkning av eksisterende strømnett. Men ...
  • Analyse av tilkoblingsmuligheter til høyspentnettet- med fokus på distribusjonsnettet og isolerte kabler. 

   Efremova, Natalia; Strøm, Fredrik Andre (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten tar for seg en problemstilling knyttet til mangel på midlertidige tilkoblingsmuligheter til belagte distribusjonsnett. Det er fokusert på belagte linjer og innvirkningen forskjellige tilkoblingsmetoder påvirker ...
  • Analysis of environmental impact of high voltage masts 

   Li, Ben Liang; Akhtar, Uzaer Hassan; Al-Najjar, Mohamed Bassam; Sørby, Henrik Næss (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten har som hensikt å avgjøre hvilke av gitte høyspentmaster har den minste totale miljøpåvirkningen når man tar utgangspunktet i å bygge et linjestrekk på flatmark i Gausdal, som skal være 10 kilometer langt ...
  • Batteri som potensiell løsning til kostbar nettutbygging 

   Spjøtvold, Jostein; Berg, Roar; Tekseth, Espen Søbstad (Bachelor thesis, 2023)
   Hovedmålet med oppgaven er å analysere om batterier kan være et alternativ til utbygging i lavspentnettet. Dette er vurdert over en 50-års periode, og ser på tekniske, økonomiske og miljømessige tiltak. For å svare på ...
  • Batteri som potensiell løsning til kostbar nettutbygging 

   Spjøtvold, Jostein; Berg, Roar; Tekseth, Espen Søbstad (Bachelor thesis, 2023)
   Hovedmålet med oppgaven er å analysere om batterier kan være et alternativ til utbygging i lavspentnettet. Dette er vurdert over en 50-års periode, og ser på tekniske, økonomiske og miljømessige tiltak. For å svare på ...
  • Electrochemical Energy Storage for an HVDC transmission system connected to an offshore wind farm 

   Grov, Sveinung (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven, skrevet for Equinor, er å gjennomgå og vurdere løsninger for elektrokjemisk energilagring for et HVDC transmisjonssystem tilkoblet en offshore havvindpark. Både med hensyn på å velge teknologi ...
  • Fasekompensering i regionalnett ved bruk av kondensatorbatteri 

   Jørgensen, Asgeir; Teigen, Erik; Silli, Kristoffer (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å utarbeide en fremgangsmetodikk for plassering av kondensatorbatteri ved bruk av simuleringsprogrammet NetBas. Dette er utført på bakgrunn av at Eidefoss vil optimalisere den reaktive flyten ...
  • Hvordan vil endringer i forbruksmønsteret påvirke fremtidige nettinvesteringer 

   Lunderbye, Michael; Heidari, Najib; Norrman, Mats (Bachelor thesis, 2020)
   I dette prosjektet blir AMS data analysert for å danne et bilde av strømnettets forløp over 2019, for 8 nettstasjoner i et lokalt nett. Det blir analysert reelt effektuttak og samtidighetsfaktorer, samt sannsynlige ...
  • Hvordan vil endringer i forbruksmønsteret påvirke fremtidige nettinvesteringer 

   Lunderbye, Michael; Heidari, Najib; Norrman, Mats (Bachelor thesis, 2020)
   I dette prosjektet blir AMS data analysert for å danne et bilde av strømnettets forløp over 2019, for 8 nettstasjoner i et lokalt nett. Det blir analysert reelt effektuttak og samtidighetsfaktorer, samt sannsynlige ...
  • Impact of distributed capacitors on voltage profile and power losses in real low voltage distribution networks 

   Ibrahimi, Njomza; Gebremedhin, Alemayehu; Folkestad, Tor Arne; Norheim, Ian (Chapter, 2018)
   Voltage control in low voltage distribution networks continues to remain an issue of significant importance. The large portion of long overhead lines with high R/X ratio has been the main reason that these circuits were ...
  • Kraftsystemanalyse Vesle Kjela Kraftverk 

   Rabbe, Åsmund (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg stasjonære og dynamiske beregninger ved tilkobling av distribuert produksjon i 22kV nettet til Vest Telemark Kraftlag. Det er tidligere gjennomført en vurdering av økonomisk lønsomhet av kraftverket ...
  • Magnetic field-mappings in low field large-aperture accelerator magnets 

   Elvebakken, Vetle (Bachelor thesis, 2023)
   Roterende-spole målinger er en av de mest brukte metodene for målinger av partikkelakselerator- magneter, fordi den har høy nok presisjon og robusthet. En av begrensingene til målemetoden er at den gir lav fleksibilitet, ...
  • Områdeanalyse av 22kV distribusjonsnett fra Rybakken transformatorstasjon med et 20 års perspektiv 

   Hatland, Eirik; Skinderhaug, Mads Sig; Velo, Anne Maren Pauline (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven ser på fremtidig utvikling i distribusjonsnettet som i dag er forsynt av Rybakken transformatorstasjon. Den introduserer det norske kraftnettet, med spesielt fokus på 22kV distribusjonsnettet i interesseområdet. ...
  • Powerhouse – Rehabiliterte Energipositive bygninger mot et grønt skifte; En mulighetsutredning for bruk av overskuddsenergi 

   Heien, Per Olav; Tveit, Therese (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Powerhouse Kjørbo, og hvordan overskuddsenergien fra tilhørende solcelleanlegg best mulig kan utnyttes. Den har gjennom en tredelt casestudie som målsetning å belyse styrker og svakheter ...
  • Suggested Methods for Preventing Core Saturation Instability in HVDC Transmission Systems 

   Norheim, Ian (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:15, Doctoral thesis, 2002)
   In this thesis a study of the HVDC related phenomenon core saturation instability and methods to prevent this phenomenon is performed. It is reason to believe that this phenomenon caused disconnection of the Skagerrak HVDC ...
  • Tiltak for økt forsyningssikkerhet rundt Osensjøen 

   Henriksen, Eirik Selfors; Lian, Eirik Vestengen; Al-Sayed, Yosif Anwar (Bachelor thesis, 2022)
   Samfunnets fremtidige strømforbruk stiller krav til bedre forsyningsikkerhet. Oppgaven ser på muligheten til økt forsyningssikkerhet for distribusjonsnettet rundt Osensjøen. Dette på bakgrunn av avbruddsproblemer i nettet ...
  • To solcelleanlegg på svakt IT-nett 

   Rosario, Anyelo; Idress, Anwar Mohamad; Dalhaug, Leif Petter; Ahmadi, Reza (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ser på utfordringer og løsninger knyttet til to solcelleanlegg på et svakt vekselstrøms IT-nett. Oppgaven er utført i samarbeid med nettselskapet Griug og NTNU Gjøvik, som tar for seg solcelleanlegg ...
  • To solcelleanlegg på svakt IT-nett 

   Rosario, Anyelo; Idress, Anwar Mohamad; Dalhaug, Leif Petter; Ahmadi, Reza (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ser på utfordringer og løsninger knyttet til to solcelleanlegg på et svakt vekselstrøms IT-nett. Oppgaven er utført i samarbeid med nettselskapet Griug og NTNU Gjøvik, som tar for seg solcelleanlegg ...
  • Utfordringer i Luostejok kraftlags distribusjonsnett ved omkobling fra kompensert til isolert nett 

   Skjøren, Trond Thormodsen; Rowe-Karlsen, Kim Andre; Nygård, Remi-Andre (Bachelor thesis, 2021)
   Hovedoppgaven er gjennomført i samarbeid med Luostejok Kraftlag Nett AS. Det essensielle i rapporten er å undersøke hva som skjer når et område går fra å være forsynt fra et spolejordet nett og over til å være forsynt fra ...
  • Vern og selektivitet i maritime DC-systemer 

   Solstad, Stian; Føllesdal, Harald Hansen; Storholt, Jan; Rønning, Martin Borgland (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom å vurdere sikringer opp mot halvlederbrytere som vern av DC-anlegget i et hybridskip er hensikten med denne oppgaven å gi svar på om vernene fungerer tilfredsstillende med hensyn på selektivitet og kortslutningsstrømmer ...