• Kronisk utmattelsessyndrom i et selvpsykologisk perspektiv 

   Nordstoga, Marte Brenne (Master thesis, 2010)
   Oppgavens tema er Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Lidelsen er kjennetegnet ved fullstendig utmattelse for de som er rammet, i tillegg til at pasientene ofte også rapporterer om tilleggssymptomer. Utmattelsen er ...
  • Kronisk utmattelsessyndrom i et selvpsykologisk perspektiv 

   Nordstoga, Marte Brenne (Master thesis, 2010)
   Oppgavens tema er Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Lidelsen er kjennetegnet ved fullstendig utmattelse for de som er rammet, i tillegg til at pasientene ofte også rapporterer om tilleggssymptomer. Utmattelsen er ...