• Real time GPU-based simulation of wind influence on falling snow 

      Nordstoga, Åsmund Moen (Master thesis, 2005)
      Dette prosjektet presenterer en måte å simulere forskjellige aspekter ved hvordan vinden påvirker fallende snø. I stedet for å bruke fysisk baserte operasjoner er simuleringen basert på kinematisk kontrollerte bevegelser. ...