• Skam og menns helse fra et designperspektiv 

   Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...
  • Skam og menns helse fra et designperspektiv 

   Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...