• Det finnes ingen fasit 

   Nessimo, Tonje (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg Helga Flatlands trilogi Bli hvis du kan, og går nærmere inn på hvordan forfatteren evner å skrive overbevisende om sorgen. Ulike aspekter som affektiv narratologi, narrasjon, sorg, melankoli og ...
  • Nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet - En analyse av et læreverk for bokmålselever med nynorsk som sidemål 

   Nessimo, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Bokmål og nynorsk er likestilte skriftspråk som begge inngår som en del av kunnskapsløftet. I denne studien er det foretatt en lærebokanalyse av et læreverk på ungdomstrinnet som er for bokmålsbrukere som har nynorsk som ...