• Cosmic Ray Diffusion in the Hamiltonian Guiding Center Approximation 

      Nervik, Odd-Einar Cedervall (Master thesis, 2019)
      Forå konstruere en metode tilå teste nøyaktigheten til den Hamiltonske føringssen- terapproksimasjonen undersøkes diffusjonskoeffisientene av kosmiske stråler propa- gert i et turbulent magnetisk felt. Målet er å reprodusere ...