• Do differences in diagnostic criteria for late fetal growth restriction matter? 

   Mylrea-Foley, Bronacha; Napolitano, Raffaele; Gordijn, Sanne; Wolf, Hans; Lees, Christoph C.; Stampalija, Tamara; Arabin, B.; Berger, A.; Bergman, E.; Bhide, A; Bilardo, C.M.; Breeze, A.C.; Brodszki, J.; Calda, P.; Cesari, E.; Cetin, I.; Derks, J.; Ebbing, Cathrine; Ferrazzi, E.; Frusca, T.; Ganzevoort, W.; Gyselaers, W.; Hecher, K.; Klaritsch, P.; Krofta, L.; Lindgren, P.; Lobmaier, S.M.; Marlow, N.; Maruotti, G.M.; Mecacci, F.; Myklestad, Kirsti; Prefumo, F.; Raio, L.; Richter, J.; Sande, Ragnar; Valensise, H.; Visser, G.H.A.; Wee, L. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BACKGROUND Criteria for diagnosis of fetal growth restriction differ widely according to national and international guidelines, and further heterogeneity arises from the use of different biometric and Doppler reference ...
  • Do parental heights influence pregnancy length?: a population-based prospective study, HUNT 2 

   Myklestad, Kirsti; Vatten, Lars Johan; Magnussen, Elisabeth Balstad; Salvesen, Kjell Å; Romundstad, Pål Richard (Journal article; Peer reviewed, 2013-02-05)
   Background: The objective of this study was to examine the association of maternal and paternal height with pregnancy length, and with the risk of pre- and post-term birth. In addition we aimed to study whether cardiovascular ...
  • Parental cardiovascular risk factors and pregnancy complications The paternal contribution 

   Myklestad, Kirsti (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:154, Doctoral thesis, 2013)
   Hjertekar-risiko og svangerskapskomplikasjoner. Fars bidrag. Svangerskapsforgiftning (preeklampsi), intrauterin veksthemming, og for tidlig fødsel (prematur fødsel) er de viktigste årsakene til svangerskapsrelatert sykdom ...