• Strategier og teknikker for filtrering av søkeresulteter 

      Music, Dana (Master thesis, 2017)
      I de siste årene har fasettert søk blitt en populær søkemekanisme i mange grensesnitt for e-handel og bibliotekkataloger. Mekanismen var foreslått som et alternativ til fritekstsøk og andre søkeparadigmer, siden studier ...