• Barn som pårørende 

      Mork, Regine (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn Barn som pårørende til psykisk syke foreldre har større risiko for selv å utvikle psykisk sykdom. Teksten vil belyse hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge barns økte risiko for psykisk sykdom, ...