• Bærekraftig analyse av boligblokk - med hensyn på klimaavtrykk 

   Bævre Bergseth, Eirik; Borgsø, Petter Marius; Inderberg, Lars Joar (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven skal ta for seg en bærekraftig analyse av en boligblokk, med hensyn på klimaavtrykk. Boligblokken oppgaven omhandler ligger i Molde. Den eksisterende løsningen i betong stod klar allerede i 2018. Oppgaven ...
  • Bærekraftig analyse av Prefabrikasjon og konvensjonell 

   Samadi, Ismail.; Venås, Hans Ove; Suliman, Suliman (Bachelor thesis, 2022)
   Kaihuset oppgaven handler om, ligger i Hellesylt - Stranda kommune. Denne oppgaven skal ta for seg bærekraftig analyse av plassbygde vegger og prefabrikkerte halmmoduler, med hensyn på klimaavtrykk. Oppgaven har som ...
  • Climate robust buildings: towards buildings with a robust energy performance under climate change 

   Moazami, Amin (Doctoral theses at NTNU;2019:233, Doctoral thesis, 2019)
   Building performance simulation (BPS) is a powerful tool allowing building designers to estimate the behavior of buildings and assess the impacts of their design decisions on their performance. BPS requires large number ...
  • Dimensjonering av Grindbygg 

   Røssevold, Benjamin; Le, Quoc Cuong; Elhanafi, Mohammed Raed (Bachelor thesis, 2021)
   Dette studiet tar for seg hvordan en kan beregne grindbygg. Noe som ikke er så lett siden grindbygg i seg selv er en statisk ubestemt konstruksjon. Det vil si det er ikke så lett å beregne den med ordinære metoder. Gjennom ...
  • En empirisk studie om kunnskapsoverføring i bygge- og anleggsbransjen 

   Hårstad, Johan Einar; Berger, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Overføring av kunnskap og erfaring mellom avdelinger og prosjekter hos aktører i bygge- og anleggsbransjen er viktig for å kunne utvikle og opprettholde kunnskapsnivået. Viktige aspekter som forståelse og kommunikasjon er ...
  • Energy retrofit for a climate resilient child care centre 

   Pagliano, Lorenzo; Carlucci, Salvatore; Causone, Francesco; Moazami, Amin; Cattarin, Giulio (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Climate scientists have developed and refined climate change models on a global scale. One of the aims of these models is to predict the effects of human activities on climate, and thus the delivery of information that is ...
  • Glassfasade - Sundebygget 

   Taklo, Eirik Myrstrand; Krogstad, Johannes Rø (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å utforske og komme med en hensiktsmessig løsning på glassfasader og glasstak til Sundebygget. Rapporten omhandler valg av glass, dimensjonering av glasstykkelser, overslagsberegninger av ...
  • Impacts of the future weather data type on the energy simulation of buildings – Investigating long-term patterns of climate change and extreme weather conditions 

   Moazami, Amin; Nik, Vahid; Carlucci, Salvatore; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Patterns of future climate and expected extreme conditions are pushing design limits as recognition of climate change and its implication for the built environment increases. There are a number of ways of estimating future ...
  • Improving Climate Resilience and Thermal Comfort in a Complex Building through Enhanced Flexibility of the Energy System 

   Hosseini, Seyedmohammad; Hajialigol, Parisa; Aghaei, Mohammadreza; Erba, Silvia; Nik, Vahid; Moazami, Amin (Chapter, 2022)
   This research evaluates the impacts of flexible demand-side management on electricity load and indoor thermal comfort under extreme weather conditions, focusing on elderly people. For this purpose, an elderly care center ...
  • Prosjektering av energibesparende tiltak for Spilkas fabrikkbygg på Emblem 

   Ahmad, Abdulghani Suhil; Andersen, Enok Saxe; Giskeødegård, Andreas (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven vil ta for seg strømbruken i Spilkas fabrikkbygg på Emblem, Ålesund Kommune. 4 typer løsninger vil bli sett på for å kunne beskrive teoretiske mengder energi som kan spares, og hva kostnaden for dette blir. ...
  • Prosjektering av verkstedhall 

   Gåsvik, Marcus; Halvorsen, Oddbjørn; Hamre, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om dimensjonering og design av bæresystemet til en verkstedhall, som er plassert på Digernes i Ålesund. I oppgaven er det fokusert på bæreevnen og kapasiteten til bjelker, søyler og ...
  • Retrofit of a Kindergarten Targeting Zero Energy Balance 

   Causone, Francesco; Carlucci, Salvatore; Moazami, Amin; Cattarin, Giulio; Pagliano, Lorenzo (Journal article; Peer reviewed, 2015-11)
   Old buildings that are severe energy wasters and provide low indoor environmental quality (IEQ) form a large fraction of the European building stock. These buildings represent nevertheless, an asset that should be re-evaluated ...
  • The Sustainability Challenge: How Multi-Cultural and Interdisciplinary Groups of Master Students Achieve Sustainable Architecture in Shanghai 

   Korsnes, Marius; Wang, Yu; Lobaccaro, Gabriele; Moazami, Amin; Carlucci, Salvatore (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The sustainability concept addresses complex anthropogenic challenges by soliciting approaches that are problem-driven and solution-oriented. What a ‘problem’ and ‘solution’ is, however, is not always clear, and must be ...
  • Vugge-til-port livsløpsanalyse av boligene Giske, Tafjord og Faro 

   Halkjelsvik, Ulrik; Dalseth, Øyvind (Bachelor thesis, 2022)
   Som en stor klimapåvirker, har byggenæringen et stort ansvar når det kommer til videre utvikling. Det å ta klimabeviste materialvalg vil være en essensiell del av industriens reduksjon i klimagassutslipp. For å nå de globale ...