• Buckling of Non-spherical MOSS-LNG Tanks 

      Martin Steffensen (Master thesis, 2022)
      I dagens energimarked fortsetter etterspørselen ˚a øke av LNG. B˚ade av klimahensyn og politiske. Noe fokus har ogs˚a blitt rettet mot hydrogen som et fremtidig drivstoff for diverse motorer p˚a grunn av sitt svært lave ...