• Do parental heights influence pregnancy length?: a population-based prospective study, HUNT 2 

   Myklestad, Kirsti; Vatten, Lars Johan; Magnussen, Elisabeth Balstad; Salvesen, Kjell Å; Romundstad, Pål Richard (Journal article; Peer reviewed, 2013-02-05)
   Background: The objective of this study was to examine the association of maternal and paternal height with pregnancy length, and with the risk of pre- and post-term birth. In addition we aimed to study whether cardiovascular ...
  • Preeclampsia, preterm birth and maternal cardiovascular risk factors 

   Magnussen, Elisabeth Balstad (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:170, Doctoral thesis, 2012)
   Bidrar ugunstige hjertekar-faktorer før svangerskapet til utviklingen av svangerskapskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel samt senere utvikling av hjertekarsykdom? Bakgrunn: Hjertekarsykdom er ...