• Interaktive modeller 

      Magerøy, Camilla Nordal (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven er en studie av en interaktiv modell, kalt Gyrohjulet, ved Vitensenteret i Trondheim. Bakgrunnen for studien er Kunnskapsdepartementets ønske om å videreutvikle vitensentrene i Norge, for å øke ...