• Hvordan benytter en lærer datadetektivens syklus på 4. trinn 

      Madsen, Jørn Kristian (Bachelor thesis, 2018)
      En sentral del av hverdagen og matematikkfaget omhandler statistikk. Dette er noe man kommer til å omgås resten av livet. Det å tilegne barn kunnskap rundt statistiske undersøkelser og representasjoner av disse i hverdagslivet, ...