• Intrinsic Force-Torque Sensor System for a Next Generation Snake Robot 

   Mörlin, Joel; Melhuus, Victor Shaw; Mørk, Oscar Brunell (Bachelor thesis, 2021)
   En ny slangerobot skal utvikles av NTNU/IKT som en testplattform for HOAB (Hybrid Obstruksjons Assistert Bevegelse). HOAB bygger på kunstig etterligning av hvordan biologiske slanger beveger seg i terreng ved å presse seg ...
  • Intrinsic Force-Torque Sensor System for a Next Generation Snake Robot 

   Mörlin, Joel; Melhuus, Victor Shaw; Mørk, Oscar Brunell (Bachelor thesis, 2021)
   En ny slangerobot skal utvikles av NTNU/IKT som en testplattform for HOAB (Hybrid Obstruksjons Assistert Bevegelse). HOAB bygger på kunstig etterligning av hvordan biologiske slanger beveger seg i terreng ved å presse seg ...