• A Camera-based Perception System for Autonomous Quadcopter Landing on a Marine Vessel 

   Sundvoll, Thomas (Master thesis, 2020)
   Små, ubemannede luftfartøyer (UAVer) har tiltrukket seg mye oppmerksomhet de siste årene, og et av de mest studerte UAVene er quadcopteret. Et quadcopter går også under kategorien VTOL-fartøy som er et begrep som brukes ...
  • A User-Based Look at Visualization Tools for Air Quality Data harvested by micro-sensor units 

   Svendsen, Daniel (Master thesis, 2020)
   Målet med masteroppgaven som har tittel ”User-based look at Visualization tools for Air Quality Data harvested by IoT units” er å utvikle og brukerteste forskjellige visualiser- ingsverktøy rettet mot luftforurensning i ...
  • AI Planning and Low-Level Control for a Robotic Manipulator 

   Gulbrandsen, Øyvind Harding (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to explore the fusion of high-level AI planning and low-level robotic control. Although the field of AI planning can be said to have sprung out from robotics, researchers have recently expressed concern ...
  • AI Planning Methods for Subsea IMR Operations 

   Sayeed Qureshi, Sarah (Master thesis, 2020)
   Inspisering-, vedlikehold og reparasjonsoppdrag (eng: Inspection, Maintenance and Repair) er helt essensielle i subsea-industrien, grunnet det store antallet installasjoner som finnes på havbunnen. Nåværende tilnærming til ...
  • Augmented reality based operator interface for increased depth perception and decision support during subsea IMR operations 

   Næsheim, Alexander (Master thesis, 2019)
   Droner eller kjøretøy styres ofte ved hjelp av kontrollere i områder som ikke er til syne for operatøren. Disser er derfor vanligvis utstyr med et kamera som filmer og presenterer denne filmen på en 2D skjerm, slik at ...
  • Augmented reality interface for subsea IMR operations 

   Tveit, Karl M. (Master thesis, 2020)
   Utvidet virkelighet kan forbedre oppfatningen av den virkelige verden ved å vise nyttig informasjon om omgivelsene. Ettersom olje- og gassnæringen opplever krevende tider etter at oljeprisene har falt kraftig og Covid-19 ...
  • Automated Docking for Marine Surface Vessels - A Survey 

   Lexau, Simon Julian Nagelsaker; Breivik, Morten; Lekkas, Anastasios (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research on motion control systems for marine surface vessels has generated a vast academic literature and many industrial applications since the early 20th century. The recent focus on autonomous ships has sparked intensive ...
  • Automated Planning and Control for a Simulated Robot 

   Aarskog, Magnus (Master thesis, 2018)
   The early work in robotics and Artificial Intelligence showed great promise, but because of the challenges and difficulties met in the early phases, the two fields drifted apart. Artificial Intelligence focused more on ...
  • Automated Planning for Inspection and Maintenance operations using Unmanned Ground Vehicles 

   Hinostroza Munoz, Miguel Angel; Lekkas, Anastasios; Transeth, Aksel Andreas; Luteberget, Bjørnar Steinnes; de Jonge, Christian; Sagatun, Svein Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Offshore oil and gas industry has a strong incentive to improve its traditional operations and move towards more remote controlled and automated installations. This allows for improved efficiency, reduced cost and improved ...
  • Automatisk dokking av et autonomt overflatefartøy 

   Rorvik, Ella-Lovise Hammervold (Master thesis, 2020)
   Automatisk dokking er viktig for å realisere autonom skipsfart, og har blitt forsket på siden 1990-tallet. Dokking ses på som en kompleks høyrisikoprosess, der et fartøy trenger å følge havnens regler, unngå både statiske ...
  • Autonomous Drone Landing using Deep Reinforcement Learning 

   Tavakoli, Daniel (Master thesis, 2020)
   Landingsproblemet har lenge vært et omdiskutert forskningstema i reguleringsteknikkmiljøet. Et flertall av utviklede systemer har vært sterkt avhengig av omfattende modellering av den kontrollerte prosessen før man utnytter ...
  • Autonomous search and rescue using an autonomous surface vessel 

   Jernsletten, Jakob (Master thesis, 2023)
   Rundt 80 liv går tapt til drukning i Norge hvert år (Redningsselskapet, 2023). I de fleste tilfeller skjer disse drukningene nært land. Med de nylige fremskrittene innenfor datamaskin teknologi og autonome løsninger har ...
  • Autonomous subsea intervention (SEAVENTION) 

   Transeth, Aksel Andreas; Schjølberg, Ingrid; Lekkas, Anastasios; Risholm, Petter; Mohammed, Ahmed Kedir; Skaldebø, Martin Breivik; Haugaløkken, Bent Oddvar Arnesen; Bjerkeng, Magnus Christian; Tsiourva, Maria Efstathia; Py, Frédéric (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper presents the main results and latest developments in a 4-year project called autonomous subsea intervention (SEAVENTION). In the project we have developed new methods for autonomous inspection, maintenance and ...
  • Autonomous UAV Landing on a Boat - Perception, Control and Mission Planning 

   Falang, Martin (Master thesis, 2022)
   De potensiale bruksområdene for ubemannede droner (UAV-er) fortsetter å øke ettersom de har blitt betydelig mer kapable og billigere i løpet av de siste tiårene. Ett område hvor UAV-er kan bidra positivt er innenfor søk ...
  • Camera-Based Perception System for Autonomous Drones in Search-and-Rescue Missions at Sea 

   Allum, Simen Stensrød (Master thesis, 2023)
   En av de største utfordringene i søk og rednings-operasjoner til sjøs er å lokalisere mennesker i mulige store områder. Mens helikoptre tradisjonelt sett har blitt brukt for å få et fugleperspektiv under søk i sjøen, har ...
  • Causal Episode Explanations for Reinforcement Learning Applications 

   Kinn, David Aleksander (Master thesis, 2023)
   Denne master oppgaven presenterer en ny metode for omfattende forklaring av hvordan en forsterkningslærende agent handler i en episode. Metoden forklarer hvorfor agenten tar sine handlinger og hvordan disse handlingene ...
  • COLREGs-aware Trajectory Planning and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vessels 

   Thyri, Emil Hjelseth (Doctoral theses at NTNU;2022:318, Doctoral thesis, 2022)
   This thesis considers trajectory planning and collision avoidance for autonomous surface vessels (ASVs) operating in complex domains in the presence of other vessels. In particular, the task of maneuvering in compliance ...
  • Combining Reinforcement Learning and Robotic Vision for Human-Machine Cooperation 

   Lexau, Simon Julian Nagelsaker (Master thesis, 2022)
   Maskiner har påvirket livene våre i årtusener, helt siden romerne først konstruerte vannturbiner for å drive mekaniske enheter brukt i produksjon av mel i industriell skala. Fremskritt innen vitenskap og teknologi bringer ...
  • Combining system identification with reinforcement learning-based MPC 

   Martinsen, Andreas Bell; Lekkas, Anastasios; Gros, Sebastien (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this paper we propose and compare methods for combining system identification (SYSID) and reinforcement learning (RL) in the context of data-driven model predictive control (MPC). Assuming a known model structure of the ...
  • Construction and Control of an Autonomous Sail Boat 

   Stenersen, Henning Seeberg (Master thesis, 2015)
   En autonom seilbåt i liten skala har blitt bygget og testet. Denne har autonomt, eller selvstyrt,klart å seile en forhåndsdefinert bane under testing i feltet. Dette spennende prosjektet har mange sider. Båten er bygget ...