• Oppfølgning og bruk av LCC-analyser i utvikling og forvaltning av eiendom 

      Langrind, Kristoffer Hermelink (Master thesis, 2021)
      Oppgaven søker å belyse hvordan norske offentlige og private eiendomsaktører jobber med LCC (livssykluskostnader) i sitt arbeid med utvikling og forvaltning av eiendom. Klimadiskusjonen får stadig større plass i samfunnsdebatter, ...