Now showing items 1-20 of 174

  • A comparative case study of Public-Private Partnerships in road infrastructure projects: Spain and Norway 

   Alonso, Pedro Bustillo (Master thesis, 2015)
   Public-Private Partnership scheme in infrastructures is not a new concept that has come up in the last years; this is a strategy that has evolved adapting to the new necessities and requirements of the society. Over the ...
  • A Comparison of Competitive Dialogue and Best Value Procurement 

   Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Lædre, Ola; Ballard, Herman Glenn (Chapter, 2018)
   Competitive Dialogue (CD) and Best Value Procurement (BVP) are two different approaches to early contractor involvement (ECI) in public projects. However, it is not clear which approach is best suited for what kind of ...
  • A new look toward relational project delivery models 

   Tadayon, Allen (Doctoral theses at NTNU;2018:372, Doctoral thesis, 2018)
  • A-krimsentrene - organisering og tiltak 

   Strøm, Ragnhild (Master thesis, 2020)
   Det har lenge vært et utstrakt problem med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. For å bekjempe arbeidslivskriminalitet i alle bransjer er det opprettet tverretatlige a-krimsentere i syv byer i Norge; Oslo, Bergen, ...
  • Aligning AEC Projects with Corporate Strategy: Project Governance as a Mean for Strategic Effect 

   Hallgrim, Hjelmbrekke (Doctoral theses at NTNU;2017:307, Doctoral thesis, 2017)
   In the thesis Hallgrim Hjelmbrekke raise the main question concerning how Architecture, Engineering and Construction (AEC) projects can be better aligned to business strategies from an owner perspective. In general, any ...
  • Alliancing in Infrastructure Projects 

   Young, Brendan (Master thesis, 2016)
   The alliance contract method is a relatively new project delivery method that has started becoming popular in recent decades as an alternative to both traditional and other forms of relational contracts. The result of it ...
  • Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge 

   Haugland, Eirik Nilsen; Sylte, Martin Verstad (Master thesis, 2017)
   Årlig bygges det et stort antall nye idrettsanlegg i Norge, hvor staten gir stønad til prosjektkostnadene gjennom tildeling av spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon. Her er idrettshaller den anleggskategorien som ...
  • Arbeidslivskriminalitet i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen 

   Øversveen, Arnfinn (Master thesis, 2021)
   Masteroppgaven består av tre deler. Del 1; masteroppgaverapport, Del 2; vitenskapelig artikkel og Del 3; vedlegg. Dette sammendraget tar for seg innholdet i del 1, masteroppgaverapporten. Del 2, vitenskapelig artikkel, ...
  • Best Value Procurement (BVP) in a Mega Infrastructure Project 

   Narmo, Mikkel; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola (Chapter, 2018)
   The Norwegian Government recently established a new public company called New Roads with the aim to create more value for money within road investment. To meet government expectations, New Roads has started to use Best ...
  • Best Value Procurement (BVP) in Norwegian Construction Projects 

   Högnason, Glumur Orri; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The traditional contractor selection method, based on lowest price, has resulted in conflict, low quality products and a waste of resources. The need for an alternative supplier selection method has resulted in Best Value ...
  • Best Value Procurement - et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor? 

   Nyseter, Jeanette; Johnsrud, Anders (Master thesis, 2019)
   Dagens byggebransje står ovenfor flere utfordringer. Lav produktivitet, mange byggefeil og høye kostnader preger bransjen. Byggherren detaljspesifiserer sine krav og leverandører velges ut ifra hvem som kan levere det ...
  • Best Value Procurement - The Practical Approach 

   Storteboom, Arnoud (Master thesis, 2017)
   Traditional procurement methods leave much room for improving risk management and value creation. However, Best Value Procurement (BVP) is designed to increase project value by mitigating risks and increasing the transparency ...
  • Best Value Procurement i det norske infrastrukturmarkedet - En casestudie av E6 Arnkvern - Moelv 

   Narmo, Mikkel (Master thesis, 2018)
   Prosjekter i samferdselssektoren vokser i størrelsesorden og kompleksitet. Den norske regjeringen prioriterer infrastruktur og har vedtatt å benytte flere hundre milliarder kroner de neste tiårene. Samtidig sliter bransjen ...
  • Best Value Procurement – et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor? 

   Nyseter, Jeanette; Johnsrud, Anders (Master thesis, 2019)
   Dagens byggebransje står ovenfor flere utfordringer. Lav produktivitet, mange byggefeil og høye kostnader preger bransjen. Byggherren detaljspesifiserer sine krav og leverandører velges ut ifra hvem som kan levere det ...
  • Best Value Procurement: Anskaffelsen E6 Roterud - Storhove 

   Korsbrekke, Emil (Master thesis, 2020)
   I bygge- og anleggssektoren i Norge gjennomføres det årlig mange anskaffelser med ulik gjennomføring. Dette skal sørge for at det anskaffes entreprenører til de jobbene som lyses ut. Det er utfordringer knyttet til ...
  • Best Value Procurement: Erfaringer fra bygge- og anleggsprosjekter i Norge 

   Högnason, Glumur Orri (Master thesis, 2018)
   Best Value Procurement (BVP) er en anskaffelses- og prosjektstyringsmetode som søker å øke prosjektverdi ved å legge vekt på ekspertisen og kompetansen til leverandøren. Flere studier i USA og Nederland indikerer lovende ...
  • Best Value Procurement: Erfaringer fra offentlige byggeprosjekter 

   Nygård, Emil Fløvik (Master thesis, 2019)
   Statistikk viser at produktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje blir stadig lavere og innføringen av Best Value Procurement (BVP) kan være en løsning på dette problemet. BVP er en metode for anskaffelse, prosjektstyring ...
  • BIM-based cost estimation in a road project–proof of concept and practice 

   Fürstenberg, David; Gulichsen, Tormod; Lædre, Ola; Hjelseth, Eilif (Chapter, 2021)
   Digital transformation can improve productivity and reduce uncertainty in AEC projects. BIM-based workflows play an important role in this transformation. The IFC format has emerged as exchange standard in road projects ...
  • Bruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter 

   Vestermo, Aleksander; Murvold, Vegar (Master thesis, 2016)
   BIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. ...
  • Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringa på BIM-prosjekt 

   Grytting, Iver (Master thesis, 2017)
   Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er nytt for mange firma og det er utfordringar knytt til implementeringa. Tids- og kostnadsoverskridingar er av utfordringane i prosessen. Studiar viser at bygg- og anleggsnæringa har ...