• Adapting Green-Blue Roofs to Nordic Climate 

   Thodesen, Bridget; Kvande, Tore; Tajet, Helga Therese Tilley; Time, Berit; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper reviews research literature on the subject of the potential role of green-­blue roofs within a Nordic urban environment, to find potential implications for stormwater handling of research carried out and knowledge ...
  • Aktive tak av massivtreelementer og celleglassisolasjon 

   Bakken, Eirik Feldberg; Kolsaker, Morten (Master thesis, 2020)
   Verden står overfor store klimaendringer, og byggenæringen står i dag for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Massivtre kan være et materiale som bidrar til å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig. Økte ...
  • Aktive tak av massivtreelementer og celleglassisolasjon 

   Bakken, Eirik Feldberg; Kolsaker, Morten (Master thesis, 2020)
   Verden står overfor store klimaendringer, og byggenæringen står i dag for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Massivtre kan være et materiale som bidrar til å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig. Økte ...
  • Anvisning for massivtrebygging 

   Wahlstrøm, Simen (Master thesis, 2019)
   Masteroppgaven bygger videre på fordypningsprosjektet med tittel Erfaringer med bygging i massivtre (Wahlstrøm, 2018). Med bakgrunn i 19 intervjuer med aktører i byggenæringen, avdekker fordypningsprosjektet et kunnskapshull ...
  • Beregninger av fuktforholdene i yttervegger mot terreng 

   Faukald, Tobias Flø (Master thesis, 2021)
   Hovedårsaken til skader i norske bygninger skyldes fukt og følgeskader av fukt. For yttervegger under terreng vil beregning av fuktsikring være krevende, ettersom det ikke finnes en standardisert metode for å ta hensyn til ...
  • Betong som elektrisk isolator i aluminiumsproduksjon 

   Fossum, Bjarne Eie (Master thesis, 2014)
   Produksjon av aluminium foregår i store elektrolyseanlegg og drives ved hjelp av kraftige likestrømsstyrker. I slike anlegg er det svært viktig å forhindre elektrisk kortslutning og elektromagnetisk eksponering. Da betong ...
  • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
   SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...
  • Climate Adaptation Framework for Moisture-resilient Buildings in Norway 

   Lisø, Kim Robert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In the next decades, buildings and infrastructure will be exposed to significantly different climatic strains than they are today. Still, building standards and design guidelines presuppose use of historic weather data. ...
  • Climate Adaptation in Maintenance Operation and Management of Buildings 

   Grynning, Steinar; Gradeci, Klodian; Gaarder, Jørn Emil; Time, Berit; Lohne, Jardar; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this paper is to analyze the basic criteria, trends, applications, and developments related to climate adaptation in building maintenance and operation management (MOM) practices in Norway. Investigations conducted ...
  • Climate adaptation of buildings through MOM- and upgrading - State of the art and research needs 

   Grynning, Steinar; Wærnes, Elisabeth Gaal; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study presents an overview of research initiatives and projects addressing climate adaption in management operation and maintenance (MOM) and upgrade of existing buildings. The aim was to identify knowledge needs and ...
  • Climate adaptation of pitched wooden roofs 

   Gullbrekken, Lars (Doctoral theses at NTNU;2018:124, Doctoral thesis, 2018)
   In this thesis, wooden roofs are defined as roof structures where the load-bearing structure consists of wood. Such structures are normally built with a ventilated air cavity between the underlayer roof and the roofing. ...
  • Climate Change Adaptation Measures for Buildings—A Scoping Review 

   Stagrum, Anna Eknes; Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract:As the climate changes globally and locally, the built environment will be subject to differentclimatic exposure than in the past. Adaptation measures are required to ensure the long-termintegrity and successful ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Compact roofs are normally built without organic materials between the vapour barrier and the roof membrane due to moisture safety risks. However, laboratory measurements indicate that organic materials could be used ...
  • Durability of ETICS with Rendering in Norway—Experimental and Field Investigations 

   Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Bergheim, Einar; Thue, Jan Vincent (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with Rendering are widely used in both rehabilitation and new building projects, even in areas with harsh climates such as the western regions of Norway. However, we ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Eksperimentell studie av termisk oppdrift i tak med luftet tekning 

   Bunkholt, Nora Schjøth (Master thesis, 2019)
   Skrå tretak ventileres gjennom en luftespalte under takets tekning for å fjerne varme og fuktighet fra takkonstruksjonen. Luftingen er avgjørende for å unngå fuktskader i konstruksjonen og redusere snøsmelting på taket. ...
  • Experiences with CLT Construction in Norway 

   Wahlstrøm, Simen; Gullbrekken, Lars; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The use of cross-laminated timber (CLT) elements in buildings is an innovative and upcoming construction method. In Norway, due to its eco-friendly potential, more widespread use of the method is expected despite limited ...
  • Experiences with external drainage systems from compact roofs in Norwegian climates 

   Andenæs, Erlend; Skagseth, Vegard Andre; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To reduce loads on urban drainage systems and facilitate local infiltration of stormwater, it is desired to lead runoff water from roofs through external drains and into the local soil. However, in cold climates, situations ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Feltstudie av klimatiske forhold i luftespalter bak kledning og taktekning 

   Rønningen, Erlend Sune (Master thesis, 2020)
   Luftespalter bak kledninger og tekninger brukes mye i nordiske land. Hensikten med luftespalter er å ventilere og drenere ut fukt, og dermed beskytte den bakenforliggende konstruksjonen. Drivkreftene for ventilering er ...