• Analytical and numerical solutions of radially symmetric aquifer thermal energy storage problems 

   Birhanu, Zerihun Kinfe; Kitterød, Nils-Otto; Krogstad, Harald E; Kværnø, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Aquifer thermal energy storage (ATES) systems offer reduced energy costs, lower carbon emissions, and increased energy resilience. The feasibility, however, depends on several factors and usually require optimization. We ...
  • Bimodality of Directional Distributions in Ocean Wave Spectra: A Comparison of Data-Adaptive Estimation Techniques 

   Simanesew, Abushet; Krogstad, Harald E; Trulsen, Karsten; Nieto Borge, Jose Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The properties of directional distributions in ocean wave spectra are studied, with an emphasis on sea states with bimodal directional distributions in the high-frequency tails of single-peaked wave systems. A peak-splitting ...
  • Development of frequency-dependent ocean wave directional distributions 

   Simanesew, Abushet; Krogstad, Harald E; Trulsen, Karsten; Nieto Borge, Jose Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The paper discusses the development of a frequency dependent directional spread from an initial condition of frequency-independence. The study applies basin directional measurements from the Maritime Research Institute ...
  • Hurtig simulering av ultralydavbildning av flater i 3D: Ved hjelp av Fouriertransformen 

   Galtrud, Bernt Garten (Master thesis, 2009)
   Denne rapporten presenter en ny og egenutviklet metode for å simulere ultralydavbildning av flater i rommet. Metoden bygger på, og er laget med tanke på bruk sammen med, ultralydsimulatoren FUSK som er utviklet av Torbjørn ...
  • Local Analysis of Ocean Wave Measurements 

   Holm, Jon Vidar (Master thesis, 2007)
   This master thesis investigates the Short Time Fourier transform and the Continuous Wavelet transform in relation to a directional analysis of in situ ocean wave measurements. We have determined the statistical properties ...
  • Measurement of the dispersion relation for random surface gravity waves 

   Taklo, Tore Magnus Arnesen; Trulsen, Karsten; Gramstad, Odin; Krogstad, Harald E; Jensen, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   We report laboratory experiments and numerical simulations of the Zakharov equation, designed to have sufficient resolution in space and time to measure the dispersion relation for random surface gravity waves. The experiments ...
  • Modeling of a Catalytic Counter - Current Chemical Reactor 

   Kebedow, Kiros Gebrearegawi (Master thesis, 2011)
   AbstractThis thesis considers modeling and analyzing aspects of a counter-current, catalytic,moving bed, chemical reactor, based on a study in the book Mathematical ModelingTechniques by R. Aris. The final reaction kinetics ...
  • On dispersion of directional surface gravity waves 

   Taklo, Tore Magnus Arnesen; Trulsen, Karsten; Krogstad, Harald E; Nieto Borge, Jose Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Using a nonlinear evolution equation we examine the dependence of the dispersion of directional surface gravity waves on the Benjamin–Feir index (BFI) and crest length. A parameter for describing the deviation between the ...
  • Prediksjon i tid og rom for stokastisk bølgeoverflate 

   Stenseth, Amund (Master thesis, 2009)
   Følger med oppgavefila.
  • Surface wave predictions in weakly nonlinear directional seas 

   Simanesew, Abushet; Trulsen, Karsten; Krogstad, Harald E; Nieto Borge, José Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We have employed laboratory and numerical experiments in order to investigate propagation of waves in both long and short-crested wave fields in deep water. For long-crested waves with steepness, ϵ = kcac = 0.1 (a fairly ...
  • Tre casestudier om modellering av spredning av HIV og AIDS. 

   Skjølsvold, Dag Jonas (Master thesis, 2010)
   Oppgaven går ut på undersøke den matematiske modelleringen bak tre modelleringsartikler om spredning av HIV og AIDS i populasjoner. Analysen av de tre artiklene baserer seg på metoder fra faget matematisk modellering ved ...