• Klinisk skåring av neonatal encefalopati – en pilotstudie 

      Korshavn, Eirin Næss; Simensen, Mari Kverneland (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Hypoksisk iskemisk encefalopati (HIE) er en tilstand med nevrologiske symptomer hos den nyfødte som oppstår i etterkant av perinatal asfyksi. I industrialiserte land er forekomsten om lag 3- 5/1000 nyfødte. De ...