• Eit første steg i riktig retning 

      Knapskog, Jon Henrik (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgåva tar for seg romanen New York 2140 av forfattaren Kim Stanley Robinson. Utgangspunktet er teori om science fiction, bygardsromanen, økokritikk, utopi og finansfiksjon. Oppgåva prøv å svare på om romanen ...