• Short-term and long-term credit spreads on Norwegian bank bonds 

   Kile, Live Berg; Patricksson, Anniken Philippa (Master thesis, 2022)
   Denne studien tar sikte på å finne en statistisk signifikant sammenheng mellom kortsiktige- og langsiktige kredittmarginindekser på norske finansielle bankobligasjoner og 3-måneders NIBOR, den implisitte volatiliteten til ...
  • Short-term and long-term credit spreads on Norwegian bank bonds 

   Kile, Live Berg; Patricksson, Anniken Philippa (Master thesis, 2022)
   Denne studien tar sikte på å finne en statistisk signifikant sammenheng mellom kortsiktige- og langsiktige kredittmarginindekser på norske finansielle bankobligasjoner og 3-måneders NIBOR, den implisitte volatiliteten til ...
  • SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 

   Kile, Live Berg; Løvhaugen, Espen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi forsøkt å analysere i hvilken grad det er mulig å observere betydningen av klassestørrelse på elevprestasjoner mellom innvandrerelever og øvrige elever i Tyskland. I vår analyse har vi brukt ...