• Elevens indre verden 

      Kallelid, Ane Løken (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masteroppgaven er å studere emosjonelle problemer og emosjonell støtte som mestringsstrategi i lys av kjønnsforskjeller. Studiens problemstilling er som følger: Hvilke sammenhenger er det mellom elevenes ...