• En grunnteoretisk tilnærming til digitalisering i arkivene 

      Johnsen, Frida (Bachelor thesis, 2021)
      Digitalisering er et utbredt fenomen innad i arkivsektoren og har strakt sin innflytelse inn i mange av sektorens hverdagslige arbeidsoppgaver. Offentlig forvaltning er digitalisert tvers igjennom og elektroniske arkivsystemer ...