• Building a competitive Autonomous sea drone (ASD) 

      Ilstad, Marcus; Løken, Joakim Sander; Rottem, Jørgen (Bachelor thesis, 2023)
      Formålet med dette prosjektet er å bygge en Autonom Sjødrone (ASD) slik at den kan ta del i Autodrone, en konkurranse i Horten.YOLOv8-algoritmen ble brukt til å trene en liten YOLO-modell, som deretter ble brukt til ...