• Cochleaimplantat i et tospråklig og etisk perspektiv 

   Kermit, Patrick; Holm, Astri; Mjøen, Odd Morten (HiST ALT rapport, Research report, 2005)
   Bakgrunnen for prosjektet som beskrives i denne rapporten er ønsket om å kunne vurdere deler av den pågående diskusjonen om cochleaimplantat (”CI”). CI er den mest avanserte teknologiske nyvinning innen hørselstekniske ...
  • Hvordan kan døve og tunghørte barn bli gode lesere og skrivere? 

   Holm, Astri (HiST ALT rapport, Research report, 2001)
  • Undersøkelse av knutepunktskoler for hørselshemmede 

   Berge, Sigrid Slettebakk; Holm, Astri; Dons, Carl Fredrik; Ekeland, Jon (HiST ALT notat;5-2003, Working paper, 2003)
   Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartement har gitt Læringssenteret oppdrag å undersøke knutepunktskolene for hørselshemmede elever på videregående nivå. Oppdraget ble formidlet videre til Høgskolen i Sør-Trøndelag, ...